A Puskás és Tsa Bt. adatkezelési tájékoztatója és szabályzata

A Puskás és Tsa Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Puskás és Tsa Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Puskás és Tsa Bt

Székhely: 2119 Pécel Szent Imre körút 9/a

Cégjegyzékszáma: Cg. 13-06-047539

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.alfaweb.hu

Adószám: 21550263-1-13

(a továbbiakban az Adatkezelő)

Adatvédelmi tisztviselő: Puskás Ferenc

Postacím: 2119 Pécel Szent Imre körút 9/a

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36-30-331-2831

 

Tájékoztató tartalma és célja

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, meddig használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

 

Definíciók

 • 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése;
 • 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • 9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • 10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
 • 11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 1. Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót?

Amennyiben Ön használja az érintett weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Felhasználási Feltételeket, Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületet a Felhasználási feltételek elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. A Felhasználási feltételek elfogadása az oldal használatának előfeltétele, különben a kért szolgáltatást nem tudja használni.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalt! Amennyiben Ön papír alapon, emailben, vagy egyéb módon ad le használati igényt, vagy megrendelést, akkor is fontos tudnia, hogy az adatait a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

 1. A Puskás Tsa Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
 2. Felhívjuk a Puskás Tsa Bt.. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 3. Az adatkezelés célja: A Puskás és Tsa Bt. Által működtetett hirdetési felületeken való megjelenés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
 5. A kezelt adatok lehetséges köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím adószám, e-mail cím, telefonszám, cégjegyzék szám, bankszámla szám.
 6. Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év, illetve a hirdetési idő lejártának dátuma.
 7. Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.
 8. A Puskás és Tsa Bt. Az észrevételekről, reklamációról és egyéb üzenetekről külön jegyzőkönyvet nem vesz fel, a reklamációt érvényesítők adatait külön nem kezeli, nem tárolja.
 9. Adatkezelési ügyekben a kijelölt tisztségviselő: Puskás Ferenc, 06-30-331-2831, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve a weboldalon megadott üzenetküldő felület.

Adattovábbítás - Adatfeldolgozás

Adattovábbításra, adatfeldolgozásra, kezelésre és további tárolásra kizárólag a domain név regisztrálása során kerül sor a Puskás és Tsa Bt szerződött domain központi regisztrátoránál, illetve központi regisztrátora felé.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:

 Neve: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi ut 3-5.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

(a továbbiakban az Adatkezelő)

Adatvédelmi tisztviselő: Komaromi Zsolt Gyorgy

Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi ut 3-5.

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36-1-432-3232

 

Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó adatok.

Nyilvántartói adatkezelésről itt talál tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu

A Puskás és Tsa Bt weboldalain használt sütik

Szükséges sütik

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a Puskás és Tsa Bt. (továbbiakban: PtBt) oldalak jól működjenek, lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.

Teljesítménymérésre és elemzésre használt sütik

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában, illetve hirdetéseink optimalizálásában. Például az analitikai sütik segítségével kapunk információt arról, hogy a látogatók mennyi időt töltenek az oldalon, hogyan használjak annak egyes funkcióit, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. A konverziós sütik segítségével mérni tudjuk azt, amikor valaki rákattintott egy hirdetésre, majd később a hirdetett weboldalra látogatott és ott valamilyen előre megadott műveletet végzett el. A konverziós sütiket nem használjuk a hirdetések célzásához, ezenkívül csak korlátozott ideig tárolja őket rendszer. Ezek a sütik az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik, nem azonosítanak egyénileg, és a látogató személyéhez közvetve köthető információkat (pl. IP-cím) sem gyűjtenek.

Személyre szabott hirdetések megjelenítését lehetővé tévő (remarketing) sütik

Ezek a sütik többek között azt teszik lehetővé, hogy az általunk futatott hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá tegyük. Segítségükkel lehetséges, hogy a korábbi weboldal látogatóinak hirdetéseket tudjunk megjeleníteni más weboldalakon. Például rögzíteni tudják, hogy a felhasználók milyen böngészőt, vagy eszközt használnak, milyen webhelyeket látogattak meg, illetve azokon belül milyen aloldalakat tekintettek meg. Ezek a sütik nem szolgálnak személyes azonosításra.

Harmadikfeles szolgáltatók

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Google Analytics és Google Webmester eszközök

Webhelyeink a „Google Analytics”és Google Webmester eszközök, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó szövegfájlokat használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja.

Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi az Ön IP-címét. Az Ön böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását a számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott valamennyi funkciót.

Google Adwords

A Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó szövegfájlokat használ. A Google tájékoztatója a hirdetésekhez használt sütikről. Ha szeretnéd elutasítani a weben a Google-tól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezned mindegyik általad használt böngészőben.

Sütik letiltása

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg, ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes Szolgáltatásokat nem, vagy nem olyan formában ér majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

ÉRVÉNYES 2018.05.25-TŐL